بازی جدولی الیانه...

دوستان هم مثل من دلشان برای دیدار تنگ شده. بنابراین قرار شد قراری بگذاریم...ولی مطمئن هستم شما هم قبول دارید قرار بی جایزه و کادو فایده ندارد. همه سعی کنید حضوری در این بازی داشته باشید. این پست از مصایب استعداد تحصیلی به ذهنمان خطور کرد... بسیار ساده است برای کسانی که از ابتدا با درباره الی بوده اند و یا حتی آرشیو خوانده اند. هوشتان را نشان دهید...در ضمن مثل همیشه خارج نشین ها هم می توانند شرکت کنند و بدانند که اگر ببرند جایزه به دستشان خواهد رسید. جایزه بسیار ویژه ای است...نه از لحاظ مادی...از لحاظ دیگری که بعد از دریافتش خواهید دانست که چیست!!!! اما بازی چیست؟ حل جدول الیانه!!!

***

 

شرایط مشارکت شما در حل جدول:

1. جواب یک سوال را پیدا میکنید- فقط یک سوال-.

2. در یک کامنت جواب خود را مینویسید به این شکل: 5 عمودی- کلمه ی مورد نظر.

3. منتظر می مانید سه نفر دیگر بعد از شما به سه سوال جواب دهند.(درست یا غلط)...البته شوخی و گپ و گفت آزاد است به هر میزانی که بخواهید. ولی جواب دادن آزاد نیست.

4. حالا میتوانید جواب بعدی خود را وارد کنید.

5. دقت کنید اگر رعایت این مورد را نکنید. جواب صحیح را در اختیار فرد دیگری گذاشتید.

6. به تعداد سوالاتی که جواب دادید امتیاز میگیرید.

7. بعد از باز شدن حروف خواهید دید که بعضی حروف قرمز رنگ دیده میشود. این حروف در انتها حروف رمز جدول است که باید حدس بزنید چیست که به موقع توضیح داده خواهد شد.

 تا حل نهایی جدول و معلوم شدن برنده و سایر قضایا اینجا به روز نمی شود. از کمکهای یک دوست بسیار بزرگوار هم در طراحی و نصب این جدول اینجا بسیار ممنون...ولی به دلایلی نمیتونم اسمش رو ببرم ...دیگه دیگه!

 

نمای کوچکی از جدول:

جدول را در سایز بزرگاینجا ببینید و برای خودتان سیوش کنید.

 

سوالات:

افقی:

1.  پژو مخفف ..... است. 7. اسم دوست شاعر الی. 8.خواننده دوست داشتنی الی.11.برای پرواز جناب صهبا چه وسیله ای را پیشنهاد دادند. 12. الی در چه هتلی خاطره ی خوش دارد. 13. دود چی خوبه؟ 14.نام بازیگر هفت دقیقه تا پاییز.  15. پازل الی چه تصویری داشت. 16. نام دبستان الی. 17.ماه مورد علاقه الی. 21. بازیگر محبوب الی. 24. اسم یکی از شخصیتهای داستان الی. 26. گل و .... 27. نام یکی از چهره های جدید که در قرار وبلاگی دیدیم. 28.نام وبلاگ قبلی الی.29. نام چهره جدیدی که در قرار وبلاگی فوتبالی دیدیم. 30.خواننده وبلاگ الی که تحلیلگر خوبی است. 33. الی و خواهرش میشوند.....34. نام شخصیت یکی از داستانهای الی. 37. نام خانوادگی مسترشین. 38. نام جایزه ای که الی به منتخبین انتخاباتش داد. 39. نام قبلی وبلاگ الی. 40. کدام یک از بستگان بهلول در ویدئو نگاه کردنشان نقش داشت. 41. نام قبلی وبلاگ حمیده. 42. حوزه ی امتحانی کنکور الی. 44. از دوستان وبلاگی الی. 45. نام نان مورد علاقه ی الی. 46. نام رنگ مورد علاقه ی الی. 48. از لینکهای وبلاگ الی. 49. اسم مادربزرگ الی. 50. عشق اول الی. 53. نام همسر اول سیما تیرانداز. 54. عشق شبهای الی کـ.... است. 56. شخصیت محوری داستان " بادی که از پنجره اتاق امیر می آید" 57.نام وبلاگ یکی از دوستان الی. 58. دیشب باباتو دیدم...    60  . سیم گیرنده است. 61. نام رئیس الی.

عمودی:

 ٢. کامپیوتر چی میشه؟ 3. سالگرد ازدواج پدر و مادر الی که یک پست هم به این نام وجود دارد. 4. نام رشته تحصیلی الی و دوستان. 5. اسم پسردایی الی. 6. بخش ناراحت کننده کنکور.  9.ریشه ی انتخابات خرداد 89 پستی بود با موضوع.... 10.شهر شمالی مورد علاقه ی الی.  15.نام وبلاگ دوست الی. 16.الی متولد این سال است. 18. نام پست شماره 124 درباره الی. 19. همسفر الی در سفر مشهد. 20. نام پر کامنت ترین پست درباره الی. 22. نام بازیگری که در قرار وبلاگی فیلمش در سینما دیده شد 23. مانی با الی چه نسبتی دارد. 25. نام برنده آکادمی گوگوش. 31. معدل کارشناسی ارشد الی. 32. چه سازی در اتاق الی هست. 35. اسم فرزند کوچک الی!. 36. مانی در این مقطع درس میخواند. 43. الی از چه کسی بدش می آید. 47.الی چه غذایی درست کرد که عکسش در وبلاگ آمد؟ 51. الی و سمی رفتن .... خرید. 52. تولد الی کی است؟ 55. نام بغل دستی الی زمان دبیرستان. 59. درباره الی این موقع به روز میشه.

*******

تصویر جدول کامل شده

سوالات:

افقی

1. پژو مخفف ... است. (پژوهشگاه علوم انسانی. نیره). 7. اسم دوست شاعر الی.(حسام بهرامی. حسام). 8. خواننده دوست داشتنی الی(داریوش. امیر.ح) . 11. برای پرواز جناب صهبا چه وسیله ای را پیشنهاد دادند(پاراگلایدر. سمی). 12. الی در چه هتلی خاطره خوش دارد(جرقه. مستر شین). 13. دود چی خوبه(عود. حسام). 14. نام بازیگر هفت دقیقه تا پاییز(محسن تـنابنده. صهبا). 15. پازل الی چه تصویری داشت(زمستان. سمی). 16. نام دبستان الی(هاجر. صهبا). 17. ماه مورد علاقه الی(دی. حمیده). 21. بازیگر محبوب الی( حـامد بهداد. صهبا). 24. اسم یکی از شخصیتهای داستان الی(البرز. مستر شین). 26. گل و ....(مل. امیر.ح). 27. نام یکی از چهره های جدید که در قرار وبلاگی دیدیم( مریـم. حمیده). 28. نام وبلاگ قبلی الی(انگیزه های خاموشی. سمی). 29. نام چهره جدیدی که در قرار وبلاگی فوتبالی دیدیم( وحید. حمیده). 30. خواننده وبلاگ الی که تحلیلگر خوبی است.( صهبـا. حمیده). 33. الی و خواهرش میشوند( دو خواهر. مستر شین). 34. نام شخصیت یکی از داستانهای الی.(جعفر چله. صهبا). 37. نام خانوادگی مستر شین( شاهـرخ. سمی). 38. نام جایزه ای که الی به منتخبین انتخاباتش داد( خپلک. حمیده). 40. کدام یک از بستگان بهلول در ویدئو...(عمو. سمی). 41. نام قبلی وبلاگ حمیده(تکچهره. امیر.ح). 42. حوزه امتحانی کنکور الی( دانشکده فنی. صهبا). 44 . از دوستان وبلاگی الی( کـاوا. مستر شین). 45. نام نان مورد علاقه الی(بربری. صهبا). 46. نام رنگ مورد علاقه الی(سیاه. سمی). 48. از لینکهای وبلاگ الی(غزل. حمیده). 49. نام مادربزرگ الی( عذرا. مستر شین). 50. عشق اول الی( نوشتن. سمی). 53. نام همسر اول سیما تیرانداز( نـاصر هاشمی. صهبا). 54. عشق شبهای الی است( کتاب. صهبا). 56. شخصیت محوری داستان...(پدر امیر. صهبا). 57. نام وبلاگ یکی از دوستان الی( خلوت یک صدا. سمی). 58. دیشب باباتو دیدم...(فلانی. کاوا). 60. سیم گیرنده است( باقـالی. مستر شین). 61. نام رئیس الی( دکتر احمد ..... . حمیده)

عمودی

 ٢. کامپیوتر چی میشه؟(هـنگ. سمی). 3. سالگرد ازدواج پدر و مادر...(نهم آذر. صهبا).4. نام رشته تحصیلی...(زبـان و ادبیات فارسی. امیر.ح). 5. اسم پسردایی الی(علی. حسام). 6. بخش ناراحت کننده کنکور( استعداد تحصیلی. حمیده). 9. ریشه انتخابات(ازدواج. حمیده). 10. شهر شمالی مورد علاقه الی( بابلسر. کاوا). 15. نام وبلاگ دوست الی( زیرزمین. سمی). 16. الی متولد این سال است( هزار و سیصد و شصت و سه. سمی). 18. نام پست 124(تصمیم کبری. صهبا). 19. همسفر الی در سفر مشهد( سمـیـه. سمی). 20. نام پر کامنت ترین(تب فوتبال کلا داغ است. حمیده). 22. نام بازیگری که در قرار....(محمدرضا فروتن. مسترشین). 23. مانی با الی...(خواهرزاده. صهبا). 25 . نام برنده آکادمی...(سروش. امیر.ح). 31. معدل کارشناسی ارشد...( هجده و پنج صدم. حمیده). 32. در چه سازی در اتاق الی هست( دف. حمیده). 35. اسم فرزند کوچک الی( تـپلک. علی جان). 36. مانی در این مقطع درس میخواند(پیش دبستانی. صهبا). 43. الی از چه کسی بدش می اید(دروغگو. سمی). 47. الی چه غذایی...(ماکارونـی. صهبا). 51. الی و سمی...(ونک. مسترشین). 52. تولد الی کی است( شب یلدا. حسام). 55. نام بغل دستی الی...(صدف. حمیده). 59. درباره الی این موقع به روز میشه(شب. صهبا).

 نتیجه بخش حل جدول : نیره: 1 امتیاز. علی جان: 1 امتیاز. کاوا:  2 امتیاز. حسام: 4 امتیاز. امیر.ح: 5 امتیاز. مستر شین: 8 امتیاز. حمیده: 13 امتیاز. سمی: 13 امتیاز. صهبا: 15 امتیاز.

****

دقت کنید متوجه میشوید بعضی حروف قرمز است...ولی نه! بازی ادامه ندارد! راستش داشت ولی حس کردم خیلی شرکت کنندگان اذیت شدند بسه دیگه ...قصد اذیت کردن بود که انجام شد!!!...البته که شوخی میکنم...برنده بازی هم مشخص شده که کیست؟! درسته!!! بله جناب آقای صهبا با کوشش دو شبه ای که داشتند پیروز شدند...هرچند که احتمالا از کار بیکار شدند و از خانه.... بگذریم... پست بعدی کمی از حال و هوای بازی خواهم گفت و حاشیه های خفنش به قول بچه های این دوره و زمونه!!!

/ 876 نظر / 6 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رامونا

نه مثل اینکه نرسیدم!!![گریه][گریه]

س.رشیدی

[قهقهه] رامی!!! قربونت ته دیگم تموم شد، چند تیکه هم مونده بود من آوردم خونه!! فقط مونده تمیزکاری که دیگه تو تازه نفسی بیا بگیر این دستمال و تی و اینارو [زبان][نیشخند]

صهبا

آن افاضات امروز صبح من کو؟

نیره

من جایزه می خوام[گریه][گریه][گریه][گریه]

نیره

حالا می فهمم که پشت سر هر مرد موفقی یک زن فداکار وجود دارد! اگه این زن نبود آقای صهبا برنده نمی شد. ما هم برویم سماقمان را بمکیم. به قول مهدی موسوی: ما باختیم نوبت یک مرد دیگر است...

صهبا

من صبح فصلی مشبع در تشکر از خانم اِلی سخن راندم در پستی که گویا بود، لیک فعلاً اثری از آن دیده نمی‌شود. عجب است. به هر حال در یک جمله تمام آن اشارات را خلاصه می‌کنم. «باید از خانم اِلی و دوستان‌شان که چنین فضایی را برای تعاملات جدی و گاه مطایبت آمیز فراهم ساختند به جدّ تشکر کرد. گرداندن محفلی که در آن همفکران گرد بیایند و دمی بیاسایند و تضارب آرا کنند کار دشواریست که باید آن را قدردان بود. هم از خانم اِلی و هم از دوستان با ذوق و شوخ طبع ایشان تشکر می‌کنم که دو شب به یاد ماندی شیرین برایم کاشتند.» ص.س.

کاوا

با سلام به الی خانم و دیگر دوستان.[گل] خیلی دوست داشتم دیشب تا پایان در جمع دوستان باشم ولی سیستم یه ایرادی پیدا کرد و... خیلی وقت پیش- که وبلاگ الناز خانم رو دیدم- یه نوع صمیمیت رو توی چهر ه شون دیدم( تصویر وبلاگیش منظورمه) که خوشحالم در این مورد اشتباه نکرده ام!(حالا نیست که من روانشناس و چهره شناسم!!!) و با بازی و مسابقه و جدی و غیر جدی و خلاصه با لطف و صمیمیت خودشون باعث خوشحالی دوستاش میشن و در یک کلمه: خیلی بامرامن ایشون.[گل][گل][گل][قلب] همونطوری که صهبای عزیز هم گفتن- هر یک از ما دلتنگی ها و غمها و دغدغه هایی داریم که توی اینجور فضایی دوستانه و صمیمانه اونا رو فراموش میکنیم. دستتون خوش الی عزیز و گرامی[گل] دوصد بدرود به الی و صهبا و حمیده و سمیه و مسترشین و........[خداحافظ] رامونا؟؟؟!!!کجا بودی بی وفا؟![چشمک][نیشخند]