شهریوری باشم؟!

حالم خوب نیست...

میخوام از اول مهر برم کلاس دنس اصلا...

دنبال انتقام از زندگی ام...

حیف که وقتی آهنگ شاد هم میشنوم گریه ام میگیره...

امروز یه پسر جلوی چشمای من خودش را انداخت داخل ریل مترو...البته بیرونش کشیدند...فکرم گرفتارشه...

احتمالا حال او هم خوب نبود و با آهنگ شاد گریه اش میگرفته...

باید از اول مهر میرفت کلاس دنس فک کنم...

مردم خیابون اما دنس نرفته بی غم بودن...خوبه خوبه خوبه...خوبه؟

 

اینکه بهتون سر نزدم رو نذارید به حساب بی معرفتی...همه رو خوندم و دیدم ولی واقعا یه حال عجیبی دارم که دلم سکوت میخواد ...در یه انتظار لعنتی هستم و منتظر به صدا در اومدن زنگ تلفنم...یه جوری فکرم مشغولشه که عجیب حالم رو بد کرده...امیدوارم زودتر به پایان برسه و منم بهتر بشم...

/ 0 نظر / 7 بازدید