خدایا رأی من را تو ببین!

هنوز فرصت هست... یک آن فکر کنید... شرایط بدی داریم باید تلاشمون رو بکنیم... 

من امروز از خودم راضی ام که تونستم کلی کار خوب بکنم... کار خوب هم که میدونیم یعنی چی... 

 

آقایی در کنار ما نشسته بود بهش گفتم چرا به فلانی رأی میدی؟ گفت گلهای شهر تهران رو نمی بینی کی کاشته؟؟؟؟ دوستان خواستند کظم غیض کنم وگرنه حرف برای گفتن زیاد داشتم! 

/ 0 نظر / 32 بازدید